• Vastuullisuus

Laatu, ympäristö ja turvallisuus keskiössä

Huomioimme kaikessa toiminnassamme vaikutukset laatuun, ympäristöön ja työturvallisuuteen. Pyrimme minimoimaan ympäristölle aiheuttamamme haitat laadusta tinkimättä. Työntekijöidemme turvallisuus on meille sydämen asia.

Toimintamme on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristöstandardien mukaisesti.

Laatu

Tuotamme ja toimitamme tuotteet kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Teemme asiat kerralla oikein ja oikeaan aikaan. Jokainen henkilö Brand ID:ssä vastaa itse työnsä laadusta. Jokaisen velvollisuutena on toimia mahdollisen laatuvirheen havaittuaan heti sen syyn selvittämiseksi ja poistamiseksi. Korjaamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti, pienin askelin. Jokainen meistä tarkastelee omaa, tiimin ja kokonaisuuden toimintaa päivittäin kehittävästä näkökulmasta

Ympäristö

Pyrimme tehokkaaseen raaka-aineiden ja energian kokonaiskäyttöön, ja haluamme vähentää päästöjämme ja kuluttaa vähemmän suhteessa tuottamaamme määrään. Noudatamme toimintaamme sitovia velvoitteita ympäristön suhteen. Koulutamme, opastamme ja kannustamme koko henkilöstöämme toimimaan ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

Turvallisuus

Turvallisuustoiminnan päämääränä on turvata ihmiset, omaisuus ja ympäristö onnettomuuksilta ja vahingoilta sekä turvata toiminnan häiriöttömyys. Jokainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa turvallisuudesta. Työturvallisuuden tasoa arvioidaan osana turvallisuuskierroksia ja sisäisiä auditointeja. Toimintaan kohdistuvia turvallisuusriskejä arvioidaan ja seurataan säännöllisesti ja työympäristömme on turvallisuusvaatimusten mukainen. Sitoudumme huolehtimaan henkilöstömme turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista panostamalla työkyvyn ylläpitoon ja sen edistämiseen, työterveyshuoltoon ja työyhteisön toimivuuteen. Raportoimme ja tutkimme vaaratilanteet ja tapaturmat sekä otamme niistä opiksi.

Ilmoituskanava

Brand ID:n eettinen ilmoituskanava. Ilmoituskanavan välityksellä Brand ID:n työntekijät, ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilystä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoittajan yksilönsuojan varmistamiseksi Ilmoituskanava on toteutettu Keskuskauppakamarin tuottaman palvelun avulla.

Brand ID on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden saada systemaattista ja olennaista tietoa potentiaalisista väärinkäytösepäilyistä ja rikkomuksista sekä reagoida niihin ajoissa. Tämä ilmoitusmekanismi on keskeinen osa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita. Lisäksi Ilmoituskanavan tarkoitus on edistää positiivista työnantajamielikuvaa ja yrityskulttuuria, tarjoamalla kaikille sidosryhmille väylän tuoda esiin mahdollisia epäkohtia ja epäilyksiä.

Tästä pääset Brand ID:n ilmoituskanavaan