Tuotanto nopeutui, moniosaaminen kasvoi ja työturvallisuus parani.

27.11.2023

Brand ID teki yhden historiansa merkittävimmistä uudistuksista. Koko tehdas järjestettiin uudelleen, tuotannon läpimenoaika putosi kolmasosaan ja henkilökunnan osaaminen laajeni. Myös työturvallisuus parani.

Brand ID luottaa Kaizen-kulttuuriin, joka on ihmisiä osallistava johtamisen ja jatkuvan parantamisen malli.

Aiemmin uudistus vietiin onnistuneesti läpi digirullasolussa. Siellä tilaukset saatiin valmistumaan kolmessa päivässä entisen kymmenen sijaan. Nyt uudet tuulet puhalsivat koko tehtaassa. – Tuotannon tehostamisen tarve tunnistettiin, ja päätavoitteena oli tuotannon läpimenoajan pienentäminen.

 Tämä tukee Brand ID:n vahvaa strategista kasvuhalukkuutta. Myös työntekijöiden osaamisen lisääminen, työturvallisuuden parantaminen ja hukan poistaminen olivat tärkeitä tavoitteita, kiteyttää Kaizen Instituutin toimitusjohtaja Isto Sahi.

Tuotantokoneet järjestettiin uudelleen

Yritys oli liikkeellä hyvissä ajoin. Asiakkaat eivät vielä pitäneet tuotantoaikaa pitkänä, mutta muuttuva asiakastarve tunnistettiin itse. – Yhä useammin tuli sisään nopean toimitusajan töitä. Siksi tehtiin strateginen päätös tuotannon virtauksen parantamisesta, Isto kertoo. Tiiminvetäjät yhdessä tuotantopäällikkö Elina Marttilan johdolla lähtivät suunnittelemaan ratkaisuja. Isoimmat muutokset liittyivät tehtaan järjestykseen, layoutiin. Mitä koneita käytetään ja missä, miten materiaalivirta tehtaassa kulkee ja niin edelleen.

– Suunnitteluvaiheessa huomattiin, että materiaalit saattoivat risteillä pitkiäkin matkoja. Tämä luonnollisesti pitkitti kokonaisläpimenoa. Tarvittava konekanta laskettiin tulevaisuuden kapasiteettitarpeen mukaan. Tämä johti joidenkin koneiden poistamiseen ja kaikkien tuotantokoneiden uudelleen järjestelyyn. Koneiden siirrot toki asettivat omat haasteensa.

– Digirullauudistuksessa koneiden siirrot olivat helppoja: piti isolta osin vain ottaa laitteesta kiinni ja nostaa uuteen paikkaan. Nyt puhutaan isoista koneista, joiden siirtämiseen tarvitaan huomattavasti aiempaa enemmän kunnossapidon ammattilaisia. Tuotannon jatkuvuus oli myös varmistettava muutoksen aikana. Siksi suunnitelman piti olla viimeisen päälle varma ja valmis, ennen kuin konkreettiseen työhön tartuttiin, Isto selvittää.

Suunnittelu alkoi viime vuoden lopulla ja varsinainen toteutus tammikuussa. – Tiiminvetäjien ja johtoryhmän kanssa alettiin työstää eri layout -suunnitelmia. Vertailimme eri ratkaisuja ja etsimme vaihtoehtoja. Yksi tärkeä kriteeri oli tuotannon jatkuvuus muutoksenkin aikana. Toteutus tehtiin järkevässä järjestyksessä, ja lopputulos onnistui tästäkin kuvakulmasta katsottuna hyvin.

Tiiminvetäjien roolinmuutos tärkeä osa uudistusta

Tärkeä tavoite oli myös tuotannon työtekijöiden ja tiiminvetäjien moniosaamisen lisääminen. Vastuualueita muutettiin edelleen ja osaamista lisättiin. Tavoitteena on, että kaikki työntekijät hallitsevat useita tehtaan työtehtäviä. Työntekijät ovat tyytyväisiä ja motivoituneita. Kun työtehtäviä voidaan vaihtaa tarpeen mukaan, yrityksen joustavuus kasvaa ja ongelmatilanteiden, kuten sairauspoissaolojen hoitaminen, on entistä helpompaa. Tehtaan tilanteen kokonaisuus on helposti hahmotettavissa. Vain 15 minuutin kävelykierros tehtaassa kertoo koko tuotannon tilanteen.

– Kaikkien tuotantosolujen työkuorma on visuaalisesti nähtävissä tiimitauluilla. Kun tarve tunnistetaan paremmin, osaajia on helppo siirtää paikasta toiseen, Isto kertoo. Muutoksien vaikutus on helposti mittaroitavissa.

 – Käytännössä viime kuussa arkkituotannon läpimenoaika putosi 3,8:een aiemmasta yli 9 päivästä. Päätavoite eli kapasiteetin kasvattaminen on saavutettu. Brand ID pystyy toimittamaan tuotteet asiakastarpeiden mukaisesti ajallaan.  Nyt on varaa vaikka triplata myynti.

Tehdastilojen uudelleenjärjestelyllä sekä turhien välivarastojen ja tarpeettomien koneiden   poistolla saatiin toiminnot sulavasti lähekkäin. Tehtaaseen syntyi myös 200 neliötä tyhjää lattiapinta- alaa odottamaan uutta liiketoimintaa.

Projektissa oli 81 isoa ja pientä tehtävää, joista kaikki hoidettiin onnistuneesti. Yksi tärkeä saavutettu tavoite oli entistä laajempi ja aktiivisempi työntekijöiden osallistuminen.

– Näin iso hanke ei koskaan menisi maaliin ilman toimivia, motivoituneita tiimejä. Porukalla on ollut tosi hyvä fiilis, vaikka tehdään tosi isoa muutosta. Työntekijät hoitavat yhä rohkeammin ja itsenäisemmin asioita. Aiemman onnistuneen projektin jäljiltä väki on innostuneesti ja hyvällä fiiliksellä mukana, itse en muista koko ajalta lainkaan happamia naamoja, Isto iloitsee. Hän korostaa vielä työturvallisuuden parantumista. – Löysimme pieniä ja suurempiakin riskipaikkoja, jotka saatiin poistetuksi ennen kuin mitään ehti sattua. Nyt työtilat ovat selkeämmät ja turvallisemmat. Myös melutaso on laskenut ja kemikaalien käyttö vähentynyt.