Bästa synlighet

Brand ID erbjuder varumärkeskoncept för detaljhandeln vilket skapar mervärde för din affärsverksamhet.

Varumärkeskoncept för detaljhandeln

Den konsultbaserade tjänsten innehåller bland annat design, planering och produktion till exempel för butiks- och varumärkeskoncept.

Samarbete bär frukt. Brand ID förverkligar utifrån kartläggningen individuella lösningar för ditt varumärke i affärer och butiker. Ett lyckat resultat ger mervärde åt varumärket och baserar sig på ett intensivt samarbete med kunden. Brand ID, som är en ledande aktör vad gäller reklam inom detaljhandeln i Finland, utvecklar och testar fortlöpande nya lösningar som får ditt varumärke att sticka ut och växa.

Varumärke som sticker ut

Ditt företag får heltäckande och högkvalitativ service till exempel att införa ett kedjekoncept med årtiondens erfarenhet. Brand ID:s kunskap vad gäller varumärkeskoncept har övertygat bland annat alla framträdande affärskedjor i Finland. Tack vare Brand ID sticker ditt varumärke ut i alla situationer!

Butikskoncept

Event- och mässmaterial 

Interiörlösningar och dekorationer

Fordonsfoliering

Profilerande dekaler

Storbildsutskrifter

Skyltställ och butiksdisplayer

Marknadsföringsmaterial

Varumärkesutveckling

Varumärkesutveckling ger mervärde för din affärsverksamhet. Den konsultbaserade tjänsten bygger din företagsprofil och erbjuder verktyg för upprätthållande och bearbetning av statistik, data och material.

Brand Ambassador – Kundens högra hand

Brand AmbassadorTM är Brand IDs specialist som kartlägger kundens behov och utmaningar – och löser dessa. Kalla på Brand Ambassador så fixar det sig!