TJÄNSTER

Vår expertis till din tjänst

Vi ställer vår mångåriga expertis till ditt förfogande och erbjuder omfattande tilläggstjänster som gör det smidigt att vara kund hos oss

 

 

Produkt- och råvaruoptimering

Vi erbjuder alltid den optimala lösningen sett till antalet produkter och artiklar samt materialval. Vi hjälper till att gå igenom din produktportfölj och identifiera överlappande produkter för att optimera antalet artiklar.

Lagerhållning och logistik

Om det finns begränsat med utrymme eller för en riktigt smidig lösning, använd våra tjänster för lagerhållning, effektiv logistik, vidarebefordran och transport.

Vi erbjuder buffertlager och lagerhållning av mindre produkter. Via vårt pålitliga partnernätverk för logistiktjänster levererar vi produkterna i rätt tid direkt från vårt lager.

Produktutveckling och testning

Våra professionella säljare och vårt produktionsteam med många års erfarenhet och know-how hjälper till att utveckla befintliga och nya produkter samt skapa helt nya lösningar utifrån kundernas behov.

Vi testar prototyper av nya produkter och deras funktion för att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet.

Materialhantering och prepress

Vi erbjuder våra kunder en molntjänst för överföring och lagerhållning av material.

Vi hanterar materialet i vår prepress och återger det i tryckt eller utskrivbart format.

Konceptdesign och konceptutveckling

Tillsammans med kunden kartlägger vi behov och önskemål. Vi ställer vår expertis till förfogande för design av allt från enstaka ställningar och inredningar till kompletta butiksavdelningar och hela kedjekoncept.

Konstruktionsdesign och 3D-modellering

Vår avdelning för konstruktionsdesign utformar fungerande lösningar utifrån kundens behov och testar prototyper för att säkerställa produkternas funktion. Vi tillhandahåller även bilder för hanteringen och en tydlig monteringsguide för våra displayprodukter.

Tack vare 3D-modellering kan vi göra ändringar och korrigeringar redan i planeringsstadiet som skickas till kunden för godkännande. Detta minskar kostnaderna och effektiviserar produktionen. 

Projekthantering och projektuppföljning

Vi hanterar små och stora konceptprojekt där allt från design till installation ingår. Vår helhetsinriktade projekthanteringstjänst frigör dina resurser och garanterar att projektet går framåt enligt tidsplanen. Tack vare vårt webbaserade verktyg för projektuppföljning kan du följa installationsprocessen i realtid och hela tiden få information om projektets aktuella status.

Nationell installationsservice samt packnings- och monteringsservice

Våra professionella montörer tar hand om installationen av konceptlösningar och folieringar överallt i Finland.

I nyckelfärdiga displayprodukter ingår allt från beställning till montering och installation.