Silver-båtar

Märkningar som består

Brand IDs märkningprodukter består i svåra havförhållanden.

Tusentals båtar årligen

TerhiTec Oy är en av Europas ledande båttillverkare och tillverkar årligen omkring 5 000 båtar på två fabriker i Finland. Brand ID producerar och levererar alla produktmärkningar
till TerhiTecs Silver-båtar: allt från folieringar till varnings- och typdekaler. Samarbetet inleddes redan på 90-talet när TerhiTec behövde en professionell leverantör av produktmärkningar i takt med att verksamheten och tillverkningsvolymerna växte.

Kvalitet och varaktighet

Båtindustrin ställer extremt höga krav på produktmärkningarnas kvalitet. Användarmiljön är en utmaning, eftersom det salta havsvattnet och den gassande solen sliter på ytorna. Båtarna har en lång livscykel, upp till 20 år. Därför är förväntningarna på dekaler och folieringar också höga. Märkningarna måste vara snygga och välbehållna under båtens hela livslängd.

– Kvaliteten intar en nyckelposition hos oss. Märkningarna måste vara lika hållbara som våra båtar. Brand ID:s kunniga säljteam kan rekommendera oss rätt produkter för rätt ändamål, och vi överlämnar gärna planeringen av produktmärkningarna till skickliga proffs, säger TerhiTecs fabrikschef Juha Lindroos.

Inhemskt samarbete

På TerhiTec är man stolt över sina
finländska rötter och väljer inhemska
varuleverantörer så långt det är
möjligt. Juha Lindroos är glad att det
finns högklassig kompetens gällande
produktmärkning i Finland även för
båtindustrins krävande behov.

– Samarbetet med Brand ID fungerar bra. Säljarna hjälper ofta till med planeringen av nya produkter. Brand ID har också kunskaper om och synpunkter på produkternas design. Först tillverkar man prototyper av de nya produkterna, så att man kan testa hur de fungerar i praktiken. Sedan sätts de bästa lösningarna i produktion.

TerhiTeck Oy
  •  Ingår i Otto Brandt-koncernensom grundades 1905
  • Två fabriker i Finland
  • Tillverkar 5 000 båtar per år