HalpaHalli

Nytt butikskoncept
för affärskedjor

Brand ID förnyade alla de finska HalpaHalli-butikernas
gemensamma koncept.

Detaljhandel för det
dagliga livet

HalpaHalli är ett finländskt familjeföretag som varit verksamt inom detaljhandeln i 50 år. Företagets verksamhetsidé har varit densamma ända från början: HalpaHallis uppgift är att med
hjälp av glad och tjänstvillig personal tillhandahålla högklassiga produkter som behövs
i det dagliga livet.

Pilotprojekt och
inredningsdesign som
stöd

Brand ID och HalpaHalli har samarbetat i mer än 15 år. Våren 2018 förnyade HalpaHalli hela sitt butikskoncept. Förnyelsen av konceptet för de stora butikerna på 4000–5000 m2 underlättades av ett pilotprojekt som genomfördes i butiken i Karleby samt Brand ID:s design av butikskoncept och inredning. På så sätt kunde man se hur det nya butikskonceptet med tryck- och inredningslösningar passade i butiksmiljön. Förslagen och idéerna genomfördes senare i praktiken tillsammans med Brand ID.

Från skorsten till källare

Brand ID framställde bland annat friser med relieftext som går runt hela lokalen, bildmaterial
till kylutrustning, ny foliering av provhytter, massförsäljningsställ, -bord och -pallar, vägledningsoch informationsskyltning
samt all butiksgrafik från skorsten till källare. Den
gamla fönsterfolieringen togs bort. De nya folieringarna på ytterväggarna gjordes för att tåla utmanande väderförhållanden och butiksmaterialen skulle vara lättanvända, anpassningsbara och hållbara.

– Brand ID tryckte, levererade och installerade material inklusive fönsterfoliering i 36 butiker enligt en snäv tidtabell. Pilotprojektet var viktigt, eftersom det visade på konkreta lösningar. Samtidigt kom det fram behov av utrustning som vi saknade. Flyttning och mätning av material måste göras med centimeterprecision i varje butik. Projektledning och koordination var i goda händer, framhåller HalpaHallis vice VD Ari Isohella.

Kokkolan HalpaHalli Oy

  • Finsk detaljhandelskedja
  • 1500 anställda
  • 36 butiker