Rocla

Truckar med varumärken

Brand ID är med i produktutvecklingen av truckar och säkerställer på detta sätt att kundens  funktionella och visuella kvalitet höjs.

Från verkstad ut I världen

Under 75 år har den mindre kaminverkstaden i Bocksbacka utanför Helsingfors utvecklats till en varuhanterare av världsklass. I Rocla har Laila och Evert Stigzelius arv bevarats: uppfinningsrikedom, modet hos en föregångare, stark vilja och nya idéer samt förmåga att omvandla dessa egenskaper till högkvalitativa produkter, tjänster och smarta lösningar.

I dag är Rocla en del av företaget Mitsubishi Logisnext, som utvecklar, tillverkar och marknadsför eldrivna lager- och motviktstruckar samt automatiskt styrda  truckar.

Nytt material och nya synvinklar på produktmarknadsföring

Brand IDs och Roclas samarbete började år 2002 med några mindre partier av basdekaler. Och året efter tillverkade vi en hel serie dekaler. 

Brand ID var med redan från början i nya produktutvecklingsprojekt och övertygade snabbt Rocla med sin yrkesskicklighet. Nytt material introducerades och marknadsföringen fick en ny synvinkel i och med de skräddarsydda varumärkesdekalerna.

Det långvariga samarbetet har gjort saker lättare och snabbare för oss, särskilt vad gäller utveckling av nya produkter eftersom Brand ID känner till våra behov, säger designchefen Kero Uusitalo.

De är aktiva med att föreslå förbättringar och vill utveckla sitt utbud att motsvara efterfrågan. Jag kan lita på leverantören och de är alltid där när vi behöver dem.

Förbättring av både funktionell och visuell kvalitet

Brand ID:s flexibilitet och professionalitet i utveckling av prototyper och snabba leveranser har förbättrat Roclas funktionella och visuella kvalitet.

Brand ID och Rocla designade tillsammans bland annat populära folieringar i truckar med kundens eget varumärke. Rocla har även internationellt samarbete i fråga om produktutveckling och Brand ID har delat med sig sin expertis i frågor om varumärken och dekalfästning.

Rocla Ab
  • Ägs av japanska Mitsubishi Logisnext Co. Ltd-koncernen
  • Sysselsätter ca 450 personer
  • Omsättning 114 Mn euro  (2017)