Hur genomförs ett globalt brandingprojekt

2 maj 2022 09:39
12 jan. 2022 16:14
30 dec. 2021 11:29
8 dec. 2021 11:25
17 sep. 2021 09:18
30 juli 2021 15:41
30 juli 2021 14:02
28 maj 2020 14:00
1 apr. 2020 09:00
26 mars 2020 08:00
13 mars 2020 12:00
19 feb. 2020 15:12
24 jan. 2020 08:30
7 jan. 2020 08:30
1 jan. 2020 08:00
2 dec. 2019 15:00
20 nov. 2019 12:39
18 nov. 2019 13:29
2 okt. 2019 12:05
13 sep. 2019 12:01
11 sep. 2019 11:01
22 aug. 2019 14:00
12 juni 2019 13:00
5 juni 2019 13:00
23 maj 2019 16:01
31 jan. 2019 16:01
18.11.2019 13.29

Brand ID har gått med i det globala Glimmanätverket, som erbjuder världsomspännande varumärkestjänster till internationellt verksamma företag. Vad innehåller tjänsterna och hur går det till?

Glimma, Global Image Management, är ett världsomfattande nätverk som samlar experter inom varumärkesstrategi, design, utveckling, materialval, produktion och installation. Nätverket erbjuder globala varumärkestjänster för de mest kända företagen i världen.

Tack vare Glimma-nätverket (Global Image Management) får företaget projekttjänster och kan lätt genomföra en ny brandning av sina lokaler eller fordon. Detta ingår i Brand ID:s totalservice för Finlands del. Glimma är ett tajt nätverk av globala tjänster med lokal kompetens. Brand ID håller i alla kontakter för de internationella företag som flyttar över till Glimma, så kunden utan bekymmer kan koncentrera sig påsin egen verksamhet

Var som helst i världen

Många företag har svårt att veta hur deras fordon eller verksamhetsställen ser ut runtom i världen och hur det egna varumärket exponeras på olika ställen. Speciellt i projekt som gäller förnyelse av företagskoncept är det viktigt att få dokumenterad information, så att man kan göra en konkret jämförelse före och efter projektet. I Glimmas internationella team ingår experter inom varumärkesstrategi, design, utveckling, materialval, produktion och installation. Glimma är ett av världens största nätverk och har 400 samarbetspartner globalt. Det är ett helt nyckelfärdigt koncept som producerar varumärkeslösningar för alla marknader.

– Tack vare Glimma kan vi erbjuda en mycket bredare varumärkesservice. Den globala
projekteringstjänsten är en unik service för alla internationellt verksamma företag. Företagen
erbjuds gransknings- och projekttjänster för branding av varumärken i utlandet genom
Brand ID i Finland, säger VD Juha Heljakka.

Varumärkesstyrning och projektkompetens

Att skapa kännedom och exponering av ett varumärke är starkt beroende av en enhetlig
profil. Varumärkesstyrning är bara en del av brandingtjänsterna, som även kan omfatta till exempel butiksreklam, konceptplanering samt fordonsmärkning och -foliering som blir allt populärare. Förutom branding av bilar, butiker och verksamhetsställen erbjuder Brand ID också dokumentationstjänster.

- Vi säljer tjänster till internationella företagsledningar och för marknadsföring genom att
utnyttja Glimmas hela nätverk och organisation. Kunderna i Glimmas globala nätverk är tillgängliga för Brand ID på samma sätt. Till exempel för Airbus har man gjort en visuell kartläggning och planering av verksamhetsställena samt för Jack & Jones-kedjan, den finska delen av den internationella förnyelsen, som Brand IF utförde, berättar Juha Heljakka.