Kaizen - Teamtavlan ger snabb information om hur jobben går

2 maj 2022 09:39
12 jan. 2022 16:14
30 dec. 2021 11:29
8 dec. 2021 11:25
17 sep. 2021 09:18
30 juli 2021 15:41
30 juli 2021 14:02
28 maj 2020 14:00
1 apr. 2020 09:00
26 mars 2020 08:00
13 mars 2020 12:00
19 feb. 2020 15:12
24 jan. 2020 08:30
7 jan. 2020 08:30
1 jan. 2020 08:00
2 dec. 2019 15:00
20 nov. 2019 12:39
18 nov. 2019 13:29
2 okt. 2019 12:05
13 sep. 2019 12:01
11 sep. 2019 11:01
22 aug. 2019 14:00
12 juni 2019 13:00
5 juni 2019 13:00
23 maj 2019 16:01
31 jan. 2019 16:01
24.1.2020 8.30

Snacket i korridorerna minskar när alla vet hur man ligger till.

Screentrycksteamet samlas framför teamtavlan varje morgon klockan 7.05. Teamets ledare Petri Björkqvist går igenom dagens agenda, avvikelser i produktionen och eventuella problem som måste lösas. Arbetsdagen får en tydlig start.

På tavlan finns allt väsentligt om teamets arbete. Där informerar man om aktuella händelser, skriver upp viktiga indikatorer för arbetet och noterar problem. Idén med tavlan är att visualisera saker. Tavlan är en del av Lean-filosofin som produktionen på Brand ID i Björneborg har infört. Filosofin går ut på att minimera allt onödigt arbete.

– Genom att titta på tavlan ser vi om vi håller tidsplanen eller inte. Om det finns röda staplar behöver vi inte ens prata om dem, säger Petri.

På teammötet får alla komma till tals samtidigt som man försöker lösa problemen. Om teamet inte lyckas lösa dem själv tar Petri frågan vidare till nästa nivå. Rutinmötet tar fem minuter.

– Om vi har mer att prata om och behöver behandla till exempel reklamationer så går vi självklart igenom allt ordentligt. Petri tycker att teamtavlan har bidragit med mycket positivt. Den har underlättat avhandlingen av allmänna frågor.

– All fakta finns här och vi kan diskutera den tillsammans i teamet. Det finns inget utrymme för rykten och gissningar. Andra team kan också enkelt se hur det går för oss.

Brand ID008.jpg

Låt inte tiden gå till spillo

En av de grundläggande tankarna bakom Lean-filosofin är att eliminera allt resursslöseri. I praktiken innebär det att man ska förbättra produktionsflödet, alltså identifiera och eliminera sådant som bromsar upp tillverkningsprocessen.

Screentrycksteamet har lyckats minska resursslöseriet med små och enkla medel. Ett bra exempel som Petri berättar om är kontrollen av skicket på raklar och färgskivor. Förut fanns det många slitna delar och tryckarna bytte ut dem parallellt med det egna arbetet – var och en på sitt sätt. Nu kontrolleras delarna varje vecka och defekta delar läggs på en bestämd plats. Sedan reparerar Petri dem eller köper nya.

– Genom den här förbättringen slipper tryckarna gå fram och tillbaka och hämta gummin i onödan. Förut hämtade de verktygen själva, vilket tog tid. Om en defekt del inte blev utbytt kunde den påverka tryckbilden, försämra kvaliteten och orsaka reklamationer.

Den förändring i arbetsflödet som Petri beskriver har tydliga kopplingar till Lean-filosofins 5S-metod. De fem stegen är sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana.

– När alla saker finns på sin plats behöver man inte leta efter dem. Alla vet var varje verktyg finns. Om det har samlats något obestämbart skräp i ett hörn plockar man bort det. Det här gör vi varje dag i processen, säger Petri.

Teamtavlan förutsätter att alla engagerar sig. Engagemanget uppstår när man åstadkommer synliga, konkreta fördelar och förändringar av verksamheten. Screentrycksteamet har
lyckats med detta.

– Screentryck är en gammal teknik, men vi har lyckats skala bort resursslöseri även där. Vi arbetar snabbare, men vi har inte behövt springa.

Yksi Lean-ajattelun suurista ajatuksista on hukan poistaminen. Käytännössä se tarkoittaa tuotannon virtauksen parantamista eli valmistumisprosessia hidastavien asioiden tunnistamista ja poistamista.

Brand ID012.jpg

Ordning på fundamentet

Utvecklingschef Vesa Salovaara, som ansvarar för införandet av Lean-filosofin på Brand ID, gläds åt hur mycket tydligare arbetet på produktionen i Björneborg har blivit redan nu tack vare de nya rutinerna. Teamtavlan har stått i centrum för utvecklingen.

Vesa beskriver teamtavlan som ett fundament, på vilken man kan bygga andra funktioner från Lean-filosofin. Målet är att åstadkomma varaktiga förändringar.

– Förenklat uttryckt bygger vi upp organisationens förmåga att uppfylla målen och genomföra åtgärderna i vår strategi. Nu när vi tillsammans har kommit överens om en metod för att förändra arbetssätten och alla organisationsnivåer är förberedda på att införa och leda förändringen, är det enklare att uppnå bestående förbättringar.

Lean-filosofin genomförs steg för steg i hela koncernen. Produktionen i Björneborg har varit först ut att tillämpa de nya arbetssätten. I höstas lanserades projektet även i Helsingfors.

Lean-filosofin riktas också mot kunden. Förra våren skapade Brand ID ett nytt beställningssystem och en webbutik åt Neste utifrån sina lärdomar om Lean Production. Neste använder dessa för centraliserade beställningar av märkningar som saknas eller behöver bytas ut på stationerna. Hela systemet skapades tillsammans med kunden från början till slut. För kunden är det verkligen en givande möjlighet att få delta i produktutvecklingen, om det så bara gäller enkla grundläggande funktioner som digitala beställningar.

– Om vi skulle ha genomfört produktutvecklingen på det gamla sättet skulle arbetet ha varit mycket svårare eller så hade det inte varit färdigt än. Nu fick vi till en systematisk produkt som kunden är nöjd med. Det här arbetet bygger också på en av Leans Productions grundpelare: att minimera resursslöseriet.

Vesa betonar att Lean-processen fortfarande är i internaliseringsfasen. Produktionen lär sig hela tiden hur man synliggör områden som kan förbättras och teamen lär sig att arbeta smartare.

– En del av Lean-filosofin, och kanske dess viktigaste möjliggörare, är att verksamhetskulturen förändras. Här har inkludering en viktig roll. Det innebär att den interna kommunikationen förbättras: inom varje team, mellan teamen och i hela organisationen. Det är viktigt att ställa rätt frågor och gå igenom alla funderingar ända in till pudelns kärna.