Förpackningen kommunicerar om produkten och kvaliteten

2 maj 2022 09:39
12 jan. 2022 16:14
30 dec. 2021 11:29
8 dec. 2021 11:25
17 sep. 2021 09:18
30 juli 2021 15:41
30 juli 2021 14:02
28 maj 2020 14:00
1 apr. 2020 09:00
26 mars 2020 08:00
13 mars 2020 12:00
19 feb. 2020 15:12
24 jan. 2020 08:30
7 jan. 2020 08:30
1 jan. 2020 08:00
2 dec. 2019 15:00
20 nov. 2019 12:39
18 nov. 2019 13:29
2 okt. 2019 12:05
13 sep. 2019 12:01
11 sep. 2019 11:01
22 aug. 2019 14:00
12 juni 2019 13:00
5 juni 2019 13:00
23 maj 2019 16:01
31 jan. 2019 16:01
2.10.2019 12.05

Förpackningen kommunicerar de egenskaper och värden som varumärket representerar. En högklassigt tryckt och tillverkad sälj- eller produktförpackning leder oftare till köp än en dåligt designad förpackning. Förpackningen har mycket stark påverkan på köparens känslor och uppfattning om produkten. En väl utformad förpackning och högklassiga tryckmetoder framhåller detta och representerar det som produkten står för.

Vanligtvis uppskattar designers när de får full frihet att lösa uppgiften. Det finns emellertid fl era saker att ta hänsyn till i bra förpacknings- och ställdesign. Praktiska detaljer som visualisering, digitalisering och digital skärteknik som gör det möjligt att göra saker som inte var möjligt med den gamla stämplingstekniken och som är värda att genomföra.

Även om Brand ID:s formgivare kan konstruera nästan vad som helst av wellpapp, fi nns det en gräns även för fantasin. I designen försöker man lösa kundens behov på ett ekonomiskt förnuftigt sätt. I allmänhet är kostnaden för själva förpackningen bara en bråkdel av produktens totala pris, och därför strävar man efter att minska den totala kostnaden. Montering, förpackning och logistik kostar pengar. Men naturligtvis går det att tillverka hållbara och starka förpackningar som kan transportera motorer som väger tusentals kilo. Wellpapp är ett mångsidigt material som kan användas till nästan vad som helst.

Transport- och säljförpackningar skiljer sig från varandra – eller gör de det?

Förpackningar kan grovt delas in i transportförpackningar och säljförpackningar. Transportförpackningens viktigaste uppgift är att skydda produkten så att den är hel när den kommer fram. Säljförpackningar är ofta attraktiva och har högklassigt tryck. För att produkterna ska sälja måste även förpackningen vara snygg och tilltalande. Förpackningen är inte bara en förlängning av varumärket, den kommunicerar även varumärkets kärnvärden och budskap och skapar en bild av produkten.

Bland de olika förpackningstyperna finns många hybrider. Säljförpackningen kan till exempel
ha en separat innerdel, som både fungerar som transportskydd för produkten och håller den på plats. Själva förpackningen är då även attraktiv och säljande. Även förpackningar med flera produktenheter är typiska: till exempel en ytterförpackning och en innerdel som innehåller 4–5 olika produkter. När varje produkt har sin egen plats drar den som ska packa en lättnadens suck.

– Platsen i butiken bestämmer förpackningens syfte. Om man använder säljställ kan förpackningarna utformas efter detta. I annat fall placeras säljförpackningarna på butikshyllan eller så kan de vara så kallade nätbutiksförpackningar. Detta gör att designern behöver mycket information om förpackningens logistik ända fram till användaren. Det viktigaste är att förstå vad kunden vill att förpackningen ska klara, berättar Arno Autere på Brand ID Display & Packagings försäljningstjänst.