Bygger en hållbarare värld

”Vi skulle inte finnas utan er”, säger K-Market till kunderna i Haukiluoma. 

2 maj 2022 09:39
12 jan. 2022 16:14
30 dec. 2021 11:29
8 dec. 2021 11:25
17 sep. 2021 09:18
30 juli 2021 15:41
30 juli 2021 14:02
28 maj 2020 14:00
1 apr. 2020 09:00
26 mars 2020 08:00
13 mars 2020 12:00
19 feb. 2020 15:12
24 jan. 2020 08:30
7 jan. 2020 08:30
1 jan. 2020 08:00
2 dec. 2019 15:00
20 nov. 2019 12:39
18 nov. 2019 13:29
2 okt. 2019 12:05
13 sep. 2019 12:01
11 sep. 2019 11:01
22 aug. 2019 14:00
12 juni 2019 13:00
5 juni 2019 13:00
23 maj 2019 16:01
31 jan. 2019 16:01
30.7.2021 14.02

I början av 2021 utsågs Kesko för sjunde gången till världens mest hållbara livsmedelsbutik.

”Ansvar är vårt val.”

Informationstavlan hälsar på alla kunder som stiger in på K-Market i Haukiluoma i Tammerfors. Vid affärens entré finns även en automat för flaskåtervinning, och ovanför den en informationsgrafik om burkens kretslopp i världen.

Även inne i butiken möts man av liknande budskap som handlar om ansvarsfulla val.

Det här är en ny företeelse i Kesko-butikerna runt om i Finland.

– Vi är världens mest hållbara livsmedelsbutik. Vi vill berätta för våra kunder om våra ansvarsfulla handlingar på ett ännu tydligare sätt, säger Ylva Lindqvist, butiksplanerare på fastighetsserviceenheten på Kesko.

Brand-ID-K-Market-Tyvikatu-Tampere027.jpg

Hållbar tillväxt 

Kesko är en prisbelönt pionjär inom hållbarhet. Kesko är det enda finska företaget som funnits på Global 100-listan över världens hundra mest hållbara företag varje år sedan listan skapades år 2005. I början av 2021 utsågs Kesko för sjunde gången till världens mest hållbara livsmedelsbutik.

– Hållbarhet kan inte handla om en enstaka kampanj som kommer att avslutas en dag. Hållbarhet styr våra dagliga handlingar och utgör en del av vår vardag, säger Lindqvist.

– Det handlar inte om grönmålning, utan om konkreta handlingar. Om man påstår att man är ansvarstagande måste det finnas belägg för det i företagets verksamhet och värderingar, tillägger Karoliina Schneider, utvecklingschef på Keskos konceptutvecklingsenhet.

Kesko har bland annat åtagit sig att följa målen i Parisavtalet för att motverka den globala uppvärmningen och har satt vetenskapligt grundade utsläppsmål för sin verksamhet och leveranskedja.

På butiksnivå arbetar man med att minimera svinn, återvinna avfall och förbättra energieffektiviteten.

Hållbarhetsfrågornas betydelse kommer fortsätta att öka i framtiden – såväl för kunderna som företagen. En hållbar och ansvarstagande affärsverksamhet är dessutom även en hållbar och växande business.

Därför är det viktigt att även kunna berätta om det på ett tydligare sätt.

– Jag ska vara ärlig. Vi har redan under en lång tid arbetat med hållbarhet, men vi hade kunnat vara bättre på att berätta om våra handlingar, säger Lindqvist.

– Vi kommunicerar om hållbarhet och ansvar i flera olika kanaler, men nu vill vi lyfta fram vårt arbete även i butikerna, fortsätter Schneider.

Ett nätverk av 1 300 butiker 

Vid årsskiftet inleddes ett stort projekt i Kesko-butikerna.

Företaget började placera ut informationstavlor med hållbarhetstema i butikerna, och enskilda butiksinnehavare eller hela butikskedjan kan nu genom dessa kommunicera sina ansvarsfulla handlingar på ett effektivare sätt. Brand ID är ett av företagen som genomför den här förvandlingen i butikerna.

– Vi har omkring 1 300 butiker runt om i Finland, så det finns tillräckligt att göra, berättar Lindqvist.

– Eftersom vi är en riksomfattande aktör behövde vi en nationellt aktiv leverantör till projektet som känner till vårt koncept och butiksinnehavarna. Vi har haft ett gott samarbete med Brand ID tidigare.

Brand ID samarbetade med Kesko bland annat under kampanjen ”K palvelee” och förnyade omkring 700 olika verksamhetsställen.

– Vi vet hur man genomför sådana riksomfattande projekt. Den här gången har Kesko utformat grafiken för hållbarhetsmaterialen. Vi levererar och placerar ut dem i butikerna. Butiksinnehavarna kontaktar oss, och vi kartlägger behoven på verksamhetsstället och genomför förvandlingen. Samtidigt följer vi upp projektets framsteg för Keskos räkning, säger Tapio Virta, försäljningsdirektören för butiks- och företagskoncept på Brand ID.

Det stora projektet tar ungefär ett år att genomföra.

Budskapen på informationstavlorna med hållbarhetstema varierar efter verksamhetsställe: i vissa butiker berättar vi om nyttan med solenergi, i andra butiker berättar vi om Keskos åtgärder för att främja cirkulär ekonomi.

– Tanken är inte att överdriva, utan att hålla budskapen tydliga. Hållbarhet handlar ju om konkreta handlingar, säger Lindqvist.

Kesko vill berätta om sitt goda arbete, men företaget vill även påverka.

– Vi vill uppmuntra våra kunder till hållbara handlingar och ha en dialog om ansvarsfulla val, berättar Schneider.

”Vi är världens mest hållbara livsmedelsbutik.” 

Ylva Lindqvist

Butiksplanerare på fastighetsserviceenheten på Kesko