Ge plats för ditt varumärke

Att sticka ut gör dig framgångsrik – företag som syns blir uppmärksammade. Bli en makthavare bland konkurrenter genom innovativa och visuella lösningar, produkter och tekniker.

Högklassig industriell produktmärkning och märkesvarukoncept för detaljhandeln ger varaktiga fördelar. Var som helst och när som helst.

Stick ut och lyckas

Brand ID erbjuder industriell produktmärkning och märkesvarukoncept för detaljhandeln. Fortlöpande testning och produktutveckling garanterar de rätta lösningarna inom märkesvarukoncept. Varumärkesutveckling service bygger företagets profil och förstärker den befintliga företagsprofilen.

Bekanta dig med produktmärkning

Bekanta dig med varumärkeskoncept

Bekanta dig med varumärkesutveckling

Diplomatisk rådgivare Born to run Midas beröring Kundens högra hand

Brand AmbassadorTM är Brand IDs specialist som kartlägger kundens behov och utmaningar – och löser dessa. Kalla på Brand Ambassador så fixar det sig!

Ta kontakt!

Brand ID en del av produktutveckling av trcukar

Brand IDs och Roclas samarbete började år 2002 med några mindre partier av basdekaler. Följande året tillverkades en hel dekalserie. Brand ID var med redan från början i nya produktutvecklingsprojekt och övertygade snabbt Rocla med sin yrkesskicklighet.

Läs mer

Designfoliering för extrema nordiska förhållanden

Samarbete mellan Brand ID och BRP började redan i början av 2000-talet. BRPs folieringslösningar kom från Nordamerika, men företaget ville att produktionen skulle ske närmare fabriken i norra Finland. Efter de första försöken ändrades folieringskraven: man ville ha mer imponerande design och flera skikt.

Läs mer