Kaizen - Tiimitaulu kertoo hetkessä, miten työt sujuvat

14.6.2022 klo 13.33
2.6.2022 klo 11.52
2.6.2022 klo 11.24
2.6.2022 klo 11.08
2.5.2022 klo 9.39
2.3.2022 klo 17.05
2.3.2022 klo 16.25
9.2.2022 klo 13.01
2.2.2022 klo 14.45
2.2.2022 klo 14.19
12.1.2022 klo 16.14
30.12.2021 klo 11.29
8.12.2021 klo 11.25
1.11.2021 klo 15.40
17.9.2021 klo 9.18
20.8.2021 klo 12.04
30.7.2021 klo 15.41
30.7.2021 klo 14.02
14.6.2021 klo 12.46
1.6.2021 klo 13.48
31.5.2021 klo 14.57
29.4.2021 klo 10.26
27.4.2021 klo 10.31
31.3.2021 klo 17.04
31.3.2021 klo 13.40
22.2.2021 klo 16.06
29.5.2020 klo 15.00
28.5.2020 klo 14.00
14.5.2020 klo 12.00
1.4.2020 klo 9.00
26.3.2020 klo 8.00
13.3.2020 klo 12.00
3.3.2020 klo 13.41
3.3.2020 klo 12.28
19.2.2020 klo 15.12
14.2.2020 klo 8.30
28.1.2020 klo 14.35
27.1.2020 klo 14.49
24.1.2020 klo 8.30
15.1.2020 klo 15.27
7.1.2020 klo 8.30
31.12.2019 klo 8.00
2.12.2019 klo 15.00
20.11.2019 klo 12.39
18.11.2019 klo 13.29
2.10.2019 klo 12.25
13.9.2019 klo 12.01
11.9.2019 klo 11.01
30.8.2019 klo 15.01
22.8.2019 klo 14.00
31.7.2019 klo 15.27
12.6.2019 klo 13.00
5.6.2019 klo 13.00
23.5.2019 klo 16.01
24.1.2020 8.30

Käytäväpuheet vähenevät, kun kaikki tietävät missä mennään. 

Seripainotiimi kokoontuu tiimitaulun eteen joka aamu kello 7.05. Tiiminvetäjä Petri Björkqvist käy taululla läpi päivän asiat, tuotannon poikkeamat ja ratkottavat ongelmat. Työpäivä saa selkeän startin.

Taulu kertoo kaiken oleellisen tiimin toiminnasta. Siinä infotaan ajankohtaisista asioista, katsotaan toiminnan keskeiset mittarit ja reagoidaan ongelmiin. Taulun ideana on asioiden visualisointi. Taulu on osa Brand ID:n Porin tuotannossa käyttöön ottamaa Lean-filosofiaa. Ajattelumalli perustuu turhan työn minimoimiseen.

– Taulua katsomalla näemme, olemmeko aikataulussa vai emme. Jos siellä on punaisia palkkeja, meidän ei tarvitse siitä edes puhua, Björkqvist sanoo.

Tiimipalaverissa kaikki pääsevät sanomaan sanansa. Samalla mietitään ratkaisuja ongelmiin. Jos niitä ei pystytä ratkomaan itse, Björkqvist vie asian seuraavalle tasolle. Rutiinipalaveri kestää viisi minuuttia.

– Jos asiaa on pidemmäksi aikaa ja käsiteltävänä on esimerkiksi reklamaatioita, ne käydään totta kai kunnolla läpi. Björkqvist on kokenut, että tiimitaulu on tuonut paljon hyvää. Se on helpottanut yleisten asioiden hoitoa.

– Kaikki asiat ovat näkyvillä ja niistä voidaan puhua porukalla. Kuulopuheet ja arvailut jäävät pois. Myös muut tiimit näkevät helposti, missä menemme.

Brand ID008.jpg

Älä laita aikaasi hukkaan

Yksi Lean-ajattelun suurista ajatuksista on hukan poistaminen. Käytännössä se tarkoittaa tuotannon virtauksen parantamista eli valmistumisprosessia hidastavien asioiden tunnistamista ja poistamista.

Seripainotiimissä on saatu vähennettyä hukkaa sinänsä yksinkertaisilla ja pienillä asioilla. Björkqvist kertoo hyvänä esimerkkinä raakkeleiden ja värilevyjen kunnon tarkastamisen. Aiemmin kuluneita osia oli paljon ja painaja vaihtoi niitä oman työn ohessa, jokainen omalla tavallaan. Nyt osat tarkastetaan viikoittain ja vialliset viedään niille osoitettuun paikkaan. Björkqvist joko korjaa vialliset tai hankkii uusia.

– Tällä parannuksella on poistettu ylimääräistä kävelyä ja kumien hakemista. Ennen painajat lähtivät hakemaan itse työkalut, johon meni aikaa. Jos osaa ei vaihdettu, se saattoi vaikuttaa painokuvaan, heikentää laatua ja aiheuttaa reklamaatioita.

Björqkvistin kuvaama toiminnan muutos liittyy kiinteästi Lean-filosofian 5S-menetelmään. Sen vaiheet ovat sorteeraus, systematisointi, siivous, standardisointi
ja seuranta.

– Kun tavarat ovat paikoillaan, niitä ei tarvitse erikseen hakea ja etsiä. Kaikki tietävät missä mikäkin työkalu on. Jos johonkin nurkkaan on ilmestynyt jotain
epämääräistä romua, se kerätään pois. Nämä asiat tehdään joka päivä, Björkqvist
kuvaa prosessia.

Tiimitaulu vaatii kaikkien sitoutumista. Sitoutuminen tulee siitä, että saadaan aikaiseksi näkyviä, konkreettisia hyötyjä ja toiminnan muutoksia. Seripainotiimissä tämä on onnistunut.

– Seripainotekniikka on vanha tekniikka, mutta kyllä me olemme saaneettästäkin paljon hukkaa poistetuksi. Teemme nopeammin töitä eikä meidän ole tarvinnut juosta yhtään enempää.

Brand ID012.jpg

Sokkeli kuntoon

Brand ID:n Lean-filosofian käyttöönotosta vastaava kehityspäällikkö Vesa
Salovaara
on iloinen siitä, kuinka paljon uusi tapa toimia on selkeyttänyt työtä Porin tuotannossa jo nyt. Tiimitaulun käyttöönotto on ollut kehityksen keskiössä.

Salovaara kuvaa tiimitauluja sokkeliksi, jonka päälle on hyvä rakentaa muita Lean-filosofian toimintoja. Tavoitteena on saada aikaiseksi pysyviä muutoksia.

– Yksinkertaistaen, luomme organisaatioomme kyvykkyyttä toteuttaa strategiasta johdettuja tavoitteita ja toimenpiteitä. Nyt kun toimintatapojen muutokselle on yhdessä sovittu käytäntö ja organisaation kaikilla tasoilla on valmius vastaanottaa ja johtaa muutosta, pysyvien parannusten saavuttaminen on helpompaa.

Lean-filosofiaa viedään askel askeleelta eteenpäin koko konsernissa.  Ensimmäiseksi uusia toimintatapoja on otettu käyttöön Porin tuotannossa. Tänä syksynä projekti on lanseerattu myös Helsingissä.

Leania viedään myös kohti asiakasta. Viime keväänä Brand ID loi Lean-oppeja hyödyntäen Nesteelle uuden tilausjärjestelmän ja verkkokaupan, jolla se pystyy tilaamaan keskitetysti asemilta puuttuvia tai vaihtuvia merkintöjä Brand ID:ltä. Koko järjestelmä tehtiin alusta loppuun yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaalle tuotekehitykseen osallistuminen on todella arvokas mahdollisuus, vaikka puhutaan näinkin yksinkertaisesta perustoiminnosta kuin sähköisestä tilaamisesta.

– Jos olisimme tehneet tuotekehityksen vanhalla tavalla, se olisi ollut paljon
työläämpi tai se olisi edelleen kesken. Nyt saimme tehdyksi systemaattisesti tuotteen, josta asiakas on tyytyväinen. Tässäkin on pohjimmiltaan kyse yhdestä yhdestä Leanin peruspilareista, hukan poistamisesta.

Salovaara korostaa, että Lean on edelleen sisäistämisvaiheessa. Tuotanto opettelee koko ajan, miten parantamisen kohteet saadaan näkyviksi ja tiimit oppivat toimimaan fiksummin.

– Kiinteä osa Lean-filosofiaa ja ehkä sen tärkein mahdollistaja on kulttuurimuutos. Osallistamisella on tässä tärkeä rooli. Tämä on sisäisen viestinnän parantamista, tiimin sisällä, tiimien kesken ja koko organisaation sisällä. On tärkeää kysyä oikeita kysymyksiä ja käydä ajatukset läpi villakoiran ytimeen asti.